Kalkulácia

Každá zákazka je jedinečná a pozostáva z mnohých parametrov, ktoré pre Vás spracujeme do cenovej ponuky.
Neváhajte nás preto dopytovať e-mailom alebo telefonicky na čísle +421 911 863 009.

KOPRINT, s.r.o.

Fakturačné údaje:
IČO: 36039501
DIČ: 2020093603
IČ DPH: SK2020093603
Bank.spoj.: SLSP Banská Bystrica
Číslo účtu: 0301343170/0900
Číslo účtu: 0305661272/0900

Kontakt

Mgr. Peter Kobora

konateľ

telefón

+421 911 863 009

e-mail:

Prevádzka

Kostiviarska 43,
97401 Banská Bystrica

Otváracie hodiny:
PON – PIA | 7:00 – 15:30 hod.